Zamykamy rok rotaractorski 2012/2013 z dumą i sukcesem. Przed nami przerwa wakacyjna, a już w październiku ruszamy z naszymi pomysłami – tym razem już pod rządami Adrianny Witkowskiej.Po dwóch latach dziękujemy Oldze Witkowskiej za ogrom pracy, który włożyła w sprawowanie władzy, a Adzie życzymy równie owocnych realizacji.Zarząd klubu na rok 2013/2014:Prezydent – Adrianna Witkowska

Vice-Prezydent – Robert Kucharski
Sekretarz – Małgorzata Hołubicka
Skarbnik – Agnieszka Ligmann

Z rotaractorskim pozdrowieniem oraz z życzeniami owocnych akcji w przyszłym roku dla wszystkich klubów

RAC Szczecin